Login
login name
password
close
login

struktura domek.png

Сјајно, ви сте изабрали СРПСКИ [.sr] као помоћни језик. У сваком тренутку можете променити свој избор кликом на дотичној зони Насловне Стране.


Курс се артикулише у три главна дела:

- упознавање се са предметом, исто за говорнике ромског као матерњи језик и почетнике;
- три нивоа ромског језика, сложени сваки од 35 модула и посвећени

• ромском језику као кућни језик,
• ромском језику у данашњем дружтву
• и ромском језику као језик дебата и аргументирања;

- један ниво посвећен ромској културној баштини и тачније шестом темама, наиме:

• ромској књижевности,
• историји Рома,
• историјска хронологија
• историји ромске музике,
• етнологији и традицијама,
• језикознању
• и европском комуницирању.

Сврха културног дела је наравно да Вам нуди поуздане податке у поменутим подручима (областима) али пре свега да бисте вежбали да употребите ромски као језик интелектуалних разрађених размена, иза сфере свакодневњег говора.

Исто говорећи као и почетници су позвали да пажљиво прођу кроз цео материјал упознавања се са предметом у уводу.
Шта су говореши и почетници? Сви говорећи ромског као кућни језик познавају у просеку најмање од 300 до 400 речи овог језика. Почетници су они који немају такво знање.

Учење ромског уз помоћ R.E.D.-RROM ће вам омогућити да положите диплому за лиценцу LMD за ромски језик и културу (сазнајте више о универзитетима који нуде ову опцију).

RED.1 - foto.jpg