R.E.D.-RROM

Restoring the European Dimension of Rromani Language and Culture

Login
login name
password
login
vlastná stránka » Uvód

Tvojím pomocným jazykom je SLOVENČINA [.sk]. Svoj výber môžeš hocikedy zmeniť kliknutím na zodpovedajúcu oblasť « Privítacej mapy ».
Kurz sa skladá z troch veľkých častí:


- úvod, spoločný pre rodených používateľov, ktorí po rómsky hovoria doma, ale aj pre začiatočníkov;
- z kurza v rómskom jazyku, ktorý sa skladá z 35 jednotiek.
- z úrovne o rómskej kultúre skladajúcej sa zo šiestich tém:

• rómskej literatúry,
• rómskej histórie,
• historická chronológia
• dejiny rómskej hudby,
• jazykovedy
• a európskej komunikácie.

Rodení používatelia jazyka a študenti-začiatočníci, prosíme Vás, prečítajte si celý úvod do kurzu pozorne.
Definujme si, kto je rodený používateľ a kto začiatočník. Každý rodený používateľ, ktorý po rómsky hovorí doma, ovláda okolo 300-400 rómskych slov. Začiatočník neovláda nič.

Učenie sa rromskeho s R.E.D.-RROM te dovolí získať titul licencii LMD v rromskych studiach (získaj viac informácií o univerzitách, ktoré túto možnosť ponúkajú).

 

struktura domek.png