Login
login name
password
close
login
Pàgina d'inici » Introducció

struktura domek.png

Super, ha seleccionat CATALÀ [.cat] com la seva llengua auxiliar. En qualsevol moment vostè pot modificar la selecció fent clic a l'àrea apropiada de la Mapa de Benvinguda.


El curs es basa en tres parts principals:
- Una introducció, tant per als ponents i als principiants nadius;
- Un curs en llengua romaní, composta per 35 unitats;
- Un nivell dedicat a la cultura rromaní i més específicament a sis temes, a saber:
• literatura romaní,
• Història de les Rroms,
• Cronologia històrica
• història de la música rromaní,
• etnologia i la tradició,
• lingüística,
• ensenyament i diacommunication Europea.

El propòsit de la part cultura és definitivament per proporcionar dades fiables en els àmbits corresponents, però en primer lloc per entrenar - utilitzant romaní com a llengua d'intercanvi elaborats i inteŀlectual, més enllà del discurs a casa cada dia.

Tots dos estan convidats ponents i principiants nadius d'anar amb compte a través de tota la presentació.
Quins són un parlant nadiu i un principiant? Tots els parlants nadius de rromaní saben de mitjana almenys 300 a 400 paraules de rromaní. Els principiants són els que no tenen aquest coneixement.

Aprendre Rromani amb R.E.D.-ROOM us permetrà obtenir el títol de llicència LMD a Rromani (cerca més informació sobre les universitats que ofereixen aquesta opció).

RED.1 - foto.jpg